Historia powstania zespołu Małe Podlasie

Historia powstania zespołu Małe Podlasie

W maju 1984 roku instruktor Krzysztof Szyszko, tancerz Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Podlasie” przy ZW AWF w Białej Podlaskiej i uczestnik pierwszego kursu instruktorskiego z tańców odbywanego w ramach studiów AWF, został zainspirowany przez ś.p. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Siemiatyczach Annę Lewicką do rozpoczęcia systematycznych zajęć tanecznych w tejże szkole. Zajęcia te w ciągu roku przekształciły się w Zespół Pieśni i Tańca „Małe Podlasie”. W 1985 patronat nad Zespołem objęła również Komenda Nadbużańskiego Hufca ZHP jako 50 Harcerską Drużyną Taneczną. Jego drużynową od 1985 roku jest dh. Elżbieta Sielicka.

Początkowo w Szkole Podstawowej Nr 2 Zespół prowadził dwie grupy ćwiczebne skupiające około 40 osób. Obecnie do zespołu należy około 100 dzieci ze wszystkich siemiatyckich szkół, skupionych w czterech grupach wiekowych. Są w Zespole również dzieci i młodzież dojeżdżające na zajęcia z terenu Powiatu Siemiatyckiego.

Pracę przygotowawczą w ramach bezpłatnych, obligatoryjnych zajęć rytmiki w przedszkolach rozpoczynają już sześciolatki. Najstarsi członkowie zespołu, z grup młodzieżowych, mieli ukończone18 lat. Od jesieni roku 2007 działa przy zespole nowa grupa ćwiczebna – rodzice dzieci tańczących niegdyś lub obecnie w zespole, oraz ich przyjaciele. W 2013 roku grupa ta została zmieniona przez byłych tancerzy zespołu i ich przyjaciół, którzy kontynuowali dzieło poprzedników.

W swoje koncerty zespół stara się włączać zabawy oraz rekwizyty właściwe dla danych regionów Polski, a odnalezione przez członków. Zespół prezentuje polskie tańce narodowe: polonezy, mazury, krakowiaki, kujawiaki i oberki, łącząc je w opowieści z historii naszego kraju. Pracę swoja skupia nad regionami wschodniej Polski oraz państw ościennych: Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. Wszystkie tańce prezentowane są we właściwych strojach ludowych, wykonanie części z nich było również elementem wychowania patriotycznego. Istotną częścią owego wychowania patriotycznego jest Uroczyste Świętowanie Świąt Państwowych np. 3 Maja, 11 Listopada.

Oprócz działalności artystycznej zespół wielokrotnie podejmował różnego rodzaju akcje społeczne i charytatywne.

Za swoją pracę zespół otrzymywał wielokrotnie nagrody na konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych, oraz nagrody różnych organizacji samorządowych, oświatowych i kulturalnych.

Koncertując zespół odwiedził Łotwę, Włochy, Bułgarię, Turcję, Portugalię, kilkakrotnie – Białoruś, Belgię i Węgry, wielokrotnie – Niemcy, Ukrainę i Litwę.
Zespół realizował również większe formy suitowe. W latach 2009-2011 powstała Suita „Pan Tadeusz” w luźny sposób oparta o motywy polskiej narodowej epopei prezentująca polskie tańce narodowe i tańce litewskie.

Od 2011 roku zespół realizuje nowatorskie choreografie taneczne. Najpierw był to układ taneczny „Ezoteryczni” przygotowany przez pana Jarosława Wojciechowskiego dla Michała Szeweluka i Kamili Drzas. W roku szkolnym 2011/2012 tenże pan Jarosław Wojciechowski przygotował Spektakl Taneczny „Zakochany podlaski diabeł”. Wybrał muzykę z dyskografii Dobrego Zespołu pani dr Marii Pomianowskiej, zmobilizował swego brata Jacka do napisania słów ballad i ułożył choreografię oraz służył pomocą w przygotowaniu kostiumów. Spektakl powstał dla uczczenia 470 rocznicy nadania Siemiatyczom Praw Miejskich.

Swoją premierę spektakl miał 7.07. 2012 roku podczas X Międzynarodowego i XIV Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę”.

Od 1998 roku pary zespołowe biorą udział w Ogólnopolskich Konkursach Tańców Polskich rozgrywanych w formie towarzyskiej odnosząc duże sukcesy / ok. 200 wygranych Ogólnopolskich Konkursów, wygrane Roczne Rankingi w kategoriach Najlepszych Par, Najlepszych Zespołów i Najlepszych Instruktorów /.

Ich ukoronowaniem było zdobycie na rozegranych dotychczas / 2001-20017 / siedemnastu Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich ośmiu Tytułów Mistrzów Polski, trzynastu Tytułów Vice Mistrzów Polski i dziewięciu brązowych medali MP.

W roku 2002 Siemiatycze otrzymały ogromny zaszczyt – powierzono im organizację
II Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich „PODLASIE – SIEMIATYCZE 2002”.

Zespół, jako drugi w Polsce stworzył formację Kara Mazurowego, która zwyciężyła podczas I Konkursu Kar Mazurowych w Olsztynie w roku 2005 w kategorii 16-30 lat. Następnie tradycję tę kontynuowali również rodzice i przyjaciele zespołu tańczący w Ogólnopolskich Konkursach Kar Mazurowych i również zajmując czołowe lokaty / m.in. III miejsce w Konkursie Kar Mazurowych na VIII Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich – Wieliszew 2008, II miejsce w Konkursie Kar Mazurowych na IX Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich – Wieliszew 2009 /.

Kolejnym zaszczytem dla Siemiatycz było to, iż odbyły się tutaj I Mistrzostwa Polski Kar Mazurowych „Siemiatycze-Podlasie 2012”.

Młodsze /kategoria 16-30 lat/ siemiatyckie kara dwukrotnie zdobyły brązowe medale Mistrzostw Polski 2011/Siemiatycze i 2012/Józefów.

Opiekujące się zespołem Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej MAŁE PODLASIE, zrzeszające rodziców i przyjaciół zespołu jest od lat głównym organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę – Siemiatycze” odbywającego się ostatnio na rozpoczęcie wakacji.
Od roku 2007 organizuje się w Siemiatyczach Tygodnie Tańców Polskich. W skład tego Święta wchodzą m.in. warsztaty szkoleniowe dla par z zespołów zza wschodniej granicy naszego państwa – Litwy, Ukrainy / przewinęło się przez te warsztaty już ponad 300 osób /.

Siemiatyckie pary wyjeżdżają również na warsztaty szkoleniowe i pokazy polskich tańców tańczonych w formie towarzyskiej na Litwę, Ukrainę i Białoruś, oraz po całej Polsce. Warsztaty te stanowią dla tancerzy lub nawet zwykłych niemających nigdy do czynienia z tańcem uczniów możliwość rozpoczęcia kariery tanecznej na ogólnopolskich parkietach.

Start w Turnieju Siemiatyckim to często pierwszy sukces i zapowiedź następnych dobrych wyników.

Od roku 1999 kierownik zespołu jest jednym z współorganizatorów Regionalnego Turnieju Tańców Polskich. Pierwsza edycja odbyła się w Siemiatyczach, a od 2000 roku turniej przeniesiono do pobliskiego Drohiczyna. W 2008 roku przekształcono ten turniej w Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Szablę Kmicica” – rozgrywany jest dla par klas niższych. W 2012 roku w Drohiczynie odbyły się I Mistrzostwa Podlasia w Tańcach Polskich. Formuła turnieju regionalnego pozostała dla tancerzy I kategorii wiekowej / 7-9 lat / – gwarantuje możliwość odniesienia pierwszego tanecznego sukcesu.

Zespół przyczynił się do powołania w Drohiczynie przy Zespole Szkół – Szkolnego Klubu Tańców Polskich. Pracowano również nad powołaniem takiej formy pracy z dziećmi w Szkole Podstawowej w Siemichoczach. Od kilku lat prowadzone są zajęcia z dziećmi w Szkole Podstawowej w Tołwinie. Od grudnia 2012 roku rozpoczęto zajęcia w Zespole Szkół w Mielniku, które skutkowały powołaniem Mielnickiego Klubu Tanecznego „Sosenka”, jak również organizacją w roku 2014 I Mielnickiego Turnieju TP „O berło Aleksandra Jagiellończyka”, w kolejnym roku przekształconego w Turniej Ogólnopolski, a w 2017 roku osiągnięto zasięg międzynarodowy.